Web SBAPreBrand ABSBA-WEB

 

Med vår produkt, SBA-WEB, får du ett verktyg som hjälper dig med ditt företags SBA-arbete. Tillsammans skapar vi rutiner och projekterar samt tar fram skriftliga redogörelser, brandskyddspolicy, egenkontrollschema, ansvarsfördelning och brandskyddsregler med mera. All information läggs sedan in på ditt företags specifika webb-SBA-sida. Tillsammans ser vi till att den hålls uppdaterad och att ert brandskydd alltid har högsta beredskap samt säkerhet.

 

Fördelar med ett webbaserat verktyg:

 

* Du kan enkelt göra dina egenkontroller via smartphone eller läsplatta.


* Genom SBA-WEB, får du ett enkelt och säkert system att arbeta aktivt med ditt företags SBA-arbete.


* Vi hjälper dig med igångsättning, kontroller, påminnelser och kunskap med mera.


* Dina medarbetare kan lätt ta del av ditt företags SBA-arbete gällande ansvarsfördelningar


* Då systemet är webbaserat slår alla ändringar igenom på en gång. Alla nås hela tiden av uppdaterad information. Detta effektiviserar och säkerhetställer SBA-arbetet.


* Det går att välja mellan att logga in som ”läs” eller ”skriv”. Detta innebär att de personer som skall administrera och arbeta med SBA-arbetet kan logga in på en ”skriv”-sida. Och de övriga i organisationen kan ta del av information genom att logga in på en ”läs”-sida. På så vis nås alla med den aktuella informationen på ett enkelt och snabbt sätt. 


* Då vår produkt, SBA-WEB, är ett webbaserat program behöver ingen installation göras – utan programmet nås enkelt via internet.


* Sist men inte minst; ett säkert, aktuellt, genomarbetat och väl fungerande SBA-arbete som kan vara livsavgörande vid en nödsituation!

 

 

SBA-ledningssystem i pärm

Att arbeta med en dator passar inte alla, så därför erbjuder vi även dokumentation av systematiskt brandskyddsarbete genom traditionella pärmar.

 

Systematiskt brandskyddsarbete bedrivs på samma sätt oavsett vilket verktyg man väljer att dokumentera det i – och därmed finns flexibiliteten att kunna välja.

 

 

Årlig revision och kontrollronder

Varje år är det dags att gå igenom hela SBA-arbetet för att säkerställa att allt är uppdaterat och korrekt. Tillsammans ser vi till att arbetet dokumenterats rätt och att de eventuella bristerna som dyker upp på vägen även åtgärdas. I SBA-arbetet ingår även att göra egenkontroller på ditt företags brandskydd. Där hjälper vi er med rätt instruktioner och scheman att följa. Vi ger även utbildningar för egenkontrollanterna. Allt för att de ska få ökad förståelse och kunskap om innebörden av vad en egenkontroll egentligen innebär..


kontakta oss: info@prebrand.se