Utrymningsövning


 

PreBrand ABUtrymningsövning  

 

 

Vid kritiska situationer skall alla arbetsplatser kunna utrymmas. Det är olika förutsättningar för alla arbetsplatser och det är många detaljer som måste fungera.

Med övningen får personalen förståelse för utrymning och öva de moment som ingår i en utrymning.

Vid övningstillfället framkommer de brister som finns på arbetsplatsen på ett tydligt sätt och ger vidare underlag för förbättringsåtgärder.

 

OMFATTNING

- Förberedelser (varierar från arbetsplats till arbetsplats)

- Från larm till återsamling

- Observering

- utvärdering

- Avstämning av fastställda mål

- Deltagarenkät

- Observatörsprotokoll

- Sammanfattning och dokumentation

 

FÖR VEM

Denna utbildning riktar sig till arbetsplatser som bör öva sig på att utrymma på ett säkert sätt från sina lokaler vid en nödsituation.

 

PRAKTISK INFORMATION

Innan övning genomförs ett förberedande möte på ca 1 timma. Övningen sker vid er arbetsplats.

kontakta oss: info@prebrand.se