Allmän BrandkunskapAllmän Brandkunskap 
GRUNDUTBILDNING I BRAND

UTRYMNINGSSÄKERHET OCH PRAKTISK BRANDSLÄCKNING

 

Genom denna utbildning får alla deltagare en ökad kunskap och förståelse för de risker som finns och som kan leda till brand eller någon form av olycka. Utbildningen ges enligt Svebras riktlinjer 2011:1.

 

Omfattning

 

Rädda-Varna-Larma-Släck-Utrym

Hotbilder

Brandskador

Samhällets krav

Brand och dess utveckling

Byggnadstekniskt brandskydd

Räddningstjänsten som resurs

Utrymningsplanerna

Återsamling och närvarokontroll

Förutsättningar på den egna arbetsplatsen

Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder

 

För vem

Denna utbildning riktar sig till alla och inga förkunskaper krävs.

 

Praktisk information

Utbildningspasset tar ca 2-3 timmar och genomförs med grupper om ca 20 deltagare. Utbildningen sker vid vår anläggning alternativt på er arbetsplats. Övningsmaterial ingår.

Påfyllningskostnad för övningssläckare ingår.


 

 
kontakta oss: info@prebrand.se