UTBILDNINGSPAKET


 

Kombinerad utbildning


BRAND UTBILDNING OCH HJÄRT- LUNGRÄDDNING


TVÅ GRUPPER BYTER AV VARANDRA

 

UTRYMNINGSSÄKERHET OCH PRAKTISK BRANDSLÄCKNING


Genom denna utbildning får alla deltagare en ökad kunskap och förståelse för de risker som finns och som kan leda till brand eller någon form av olycka. Utbildningen ges enligt Svebras riktlinjer 2011:1.

Omfattning

Rädda-Varna-Larma-Släck-Utrym, Hotbilder, Byggnadstekniskt brandskydd, Utrymningsplanerna, Återsamling och närvarokontroll, Förutsättningar på den egna arbetsplatsen.

Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder.

Omfattning

Val av brandsläckare, Handhavande av brandsläckare, Praktisk övning med handbrandsläckare,

Praktisk övning med släckning av brand i kläder på övningsdocka


HJÄRT- LUNGRÄDDNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN


Hjärt- lungräddning enligt HLR-rådets riktlinjer.

Teoretisk genomgång varvat med praktiska övningar.

Kurs Innehåll L-ABC, Organisera och handla på olycksplatsen, Larma, Medvetandekontroll,  Stabilt sidoläge, Hjärt- lungräddning, Hjärtstartare, Luftvägsstopp, Cirkulationssvikt, Blödning, Olycksfall, Sjukdomar, Psykiska reaktioner.


kontakta oss: info@prebrand.se