Skumsläckare


 

Skumsläckare

Skumsläckare och miljö


Det pågår ett lagstiftningsarbete mot flourtensider (PFAS)

branschorganisationen SVEBRA avråder från att sätta nya skumsläckare med flourtensider på marknaden,


Skumsläckare innehåller tyvärr fluortensider som är mycket farligt för miljön och oss människor.
Från 2022 säljer PreBrand endast dessa på dispens om det inte går att ersätta med t ex vattensläckare eller pulversläckare.


Vi har tagit fram ett miljövänlitg alternativ 


Den nya brandsläckaren X-Fog från CGS ersätter dagens skumbrandsläckare och möter högt ställda miljökrav.

I ett pressmeddelande skriver företaget att X-Fog är som det enda högeffektiva, vätskebaserade släckmedlet på marknaden helt tensidfritt

vilket gör ett byte bort från både PFAS (flourtensider) såväl som andra tensider enkelt. 


X-Fog är den enda vätskebaserade släckaren med hög släckeffekt på marknaden som är helt tensidfri.

Släckmedlet saknar kemiska ämnen som har cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper.

Det innebär att medlet är ett hållbart och miljövänligt brandskydd utan att kompromissa på säkerheten.


Det nya släckmedlet är noga testat av räddningstjänsten och finns tillgängligt i behållare om 6 och 9 liter.

 

kontakta oss: info@prebrand.se

Svensk Standard

För

Brandredskab

SS 3656