Utrymningsskylt  Utrymningsskyltar


 

Skyltar och markeringar


Kraven på varselmarkering är reglerade i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:13 Skyltar och signaler. Enligt dessa är det krav på att utrymningsvägar, brandredskap, första hjälpen-utrustning och risker skall vara uppmärkta. Föreskrifterna anger också hur skyltarna skall vara utformade.
   Vi tillhandehåller


Efterlysandeskyltar

Brandskyltar

Varningsskyltar

Förbudsskyltar

Nödskyltar

Påbudsskyltar

Ordningsskyltar

Trivselskyltar

Golvskyltar

ADR & Transportskyltar

Monteringstillbehör

Specialtillverkning
Vi levererar, installerar och servar alla de produkter som behövs för en säker verksamhet

 


 kontakta oss: info@prebrand.se

Arbetsmijöverket