Skumsläckare      SKUMSLÄCKARE 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kvalité EN3 skumsläckare är anpassade till att släcka alla typer av A- och B-bränder. Med A-bränder menas bränder i glödande material så som trä, papper, tyg och andra fibrösa material. B står för bränder i vätskor som exempelvis oljor, bensin och lösningsmedel. Brandsläckaren klarar även av bränder på elektrisk utrustning upp till 1000V. Släckaren är dielektriskt avprovade enligt EN3. Skumsläckarna är lämpliga att tillhandahålla i villor, hotell, skolor, sjukhus, industrier, kontor, offentliga lokaler med flera.

 

SLÄCKNINGSEFFEKT

Vår Kvalité EN3 skumsläckare släcker okontrollerade bränder på ett mycket verkningsfullt sätt. Våra skumsläckare är utrustade med filmbildande skum som är blandat med 97% vatten. Vid användning av släckare bildas en tvållödderliknande yta som kväver elden vid vätskebränder. I glödande material tränger vätskan effektivt ner i materialet och kyler branden. Det blir en ren och effektiv släckning där skummet ligger kvar och hjälper till att förhindra återantändning. Skumsläckare är inte anpassade till att släcka gasbränder eller bränder i högspänningsutrustning över 1000V och bör därför inte appliceras vid dessa typer av bränder. Skumbrandsläckaren kan förvaras i temperaturer från 0°C till +60°C, med en frysrisk under 0°C.

 

KVALITÉ

Kvalité EN3 handbrandsläckare har hög standard och god kvalité. Våra släckare är funktionstestade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN3 samt certifierade med CE-, TÜV-, Shipwheel och DNV -märkning. Skumsläckarna har även hög effektivitetsklass på samtliga modeller. Du kan känna dig trygg och säker vid användande av vår skumhandbrandsläckare.

 

För mer info, kontakta oss : info@prebrand.se


 kontakta oss: info@prebrand.se


Svensk Standard 3656