Utblidning   Första Hjälpen

   HLR


Första Hjälpen HLR


Denna sjukvårdsutbildning är indelad i 2 delar bestående av första hjälpen samt HLR. Kursen varvas med både teoretiska och praktiska delar.

 

DEL 1: FÖRSTA HJÄLPEN

Vi utbildar Första hjälpen omhändertagande enligt L-ABC principen. Vi går igenom de olika momenten stegvis medstart på läsa Olycka, luftvägar, Andning och Cirkulation. Under utbildningen kommer deltagarna att få lära sig skapa fria luftvägar på medvetslös person samt på person som satt något i halsen, barn som vuxen. Vi pratar om vikten att stabilisera rygg/nacke vid misstanke om kraftigt våld. Sedan lär sig deltagarna kontrollera andning hos medvetslösa personer samt även lära sig uppfatta symtom som tyder på att en person har besvärligt med andningen. När vi lärt oss omhändertagandet av andningen fokuserar vi oss på cirkulation och då får deltagarna lära sig upptäcka tecken/symtom hos personer som tenderar att drabbas av cirkulationssvikt och eller inre/yttre blödningar. Här lär sig deltagarna att stoppa blödning samt hantera personer som tenderar att svimma/och eller drabbas av blodförlust. I detta moment visar vi två olika sätt att lägga förband, dels tryckförband samt täckförband. Det ingår även praktisk övning att göra pulskontroll på varandra.

 

DEL 2: HLR

Sedan fokuserar vi oss på omhändertagande av medvetslös person, vilka kontroller vi gör samt beroende på vad kontrollerna visar vilka åtgärderna blir. Detta moment är det som kallas för HLR som står för hjärt- och lungräddning. Här kommer deltagarna få genomföra mycket praktiska övningar på varsin docka. Denna del har fasta direktiv och en fast utbildningsplan från HLR-rådet som vi följer.

Denna del berättigar även att skriva ut ett certifikat(kompetenskort) på att deltagaren har genomfört en HLR-kurs.

 

FÖR VEM

Denna utbildning riktar sig till alla och ingen förkunskap krävs.

 

PRAKTISK INFORMATION

Utbildningspasset tar ca 3,5 timme och genomförs medgrupper om max 12 deltagare. Övningsmaterial och kompetenskort ingår

 kontakta oss: info@prebrand.se