Utbildning


 

Utbildning
Dagligen sker det olyckor runtom på våra arbetsplatser, skolor och vägar. Hur skall man som enskild individ agera när olyckan är framme? Vet alla på våning 4 hur de skall ta sig ut om trapporna är rökfyllda och hur skall man agera om man finner en medvetslös person?


Genom ökad kunskap, medvetenhet och utbildning inom dessa områden minskar olycksfallriskerna och vår närmiljö blir säkrare!


Vi på PreBrand har ett brett utbildningsprogram inom säkerhet, utrymning och första hjälpen! Utbildningspassen ges vanligtvis ute hos kund men vid önskemål eller platsbrist kan passen även ges i egna lokaler.


Saknar ni någon utbildning? Vi tar fram skräddarsydda alternativ för att tillgodose er behov.

Kontakta oss, så hjälper vi er.kontakta oss: info@prebrand.se