Brandskydd
Prebrand AB
PreBrand är en modern partner inom förebyggande brandskydd.


Vi har tillgång till alla produkter och har kompetensen som ert företag behöver.


Med oss som leverantör får ni en total överblick av ert SBA och brandskydd, för att ni ska klara av de krav som lagen kräver.
Detta ingår i vårt paket


- Vi kontrollerar ert brandskydd.

- Vi ser över ert utrymningssystem.

- Vi gör en genomgång av ert interna brandskyddsarbete. (Systematiskt Brandskydds Arbete)

- Vi tillhandahåller utbildningar och har övningar med personalen, så att ni är väl förberedda om olyckan är framme.


Vi levererar, installerar och servar alla de produkter som behövs för en säker verksamhet.


För mer info, kontakta oss: info@prebrand.se

kontakta oss: info@prebrand.se