Pulversläckare  PULVERSLÄCKARE

  

ANDNINGSOMRÅDE

Kvalité EN3 pulversläckare är anpassade till att släcka alla typer av A-, B- och C-bränder. Med A-bränder menas bränder i glödande material så som trä, papper, tyg och andra fibrösa material. B står för bränder i vätskor som exempelvis oljor, bensin och lösningsmedel. Pulverbrandsläckare är den enda släckaren som är godkänd för C-bränder (gas). Släckmedlet är ej elektriskt ledande och kan därför användas på elektrisk utrustning upp till 1000V. Pulverbrandsläckarna är lämpliga att tillhandahålla i fordon, villor, fritidshus, industrier och lantgårdar.

 

SLÄCKNINGSEFFEKT

Vår Kvalité EN3 pulversläckare släcker alla typer av bränder på ett mycket verkningsfullt sätt. När pulvret bryts ner och smälter åtgår energi som kyler ner branden. Vid användning av släckare bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker branden och som hjälper till att förhindra återantändning. Pulvrets uppgift är att binda upp de fria radikalerna och på så sätt förhindra fortsatt förbränning och släcka den okontrollerade branden. Pulverbrandsläckaren kan förvaras i temperaturer från -30°C till +60°C.

 

KVALITÉ

Kvalité EN3 handbrandsläckare har hög standard och god kvalité. Våra släckare är funktionstestade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN3 samt certifierade med CE-, TÜV-, Shipwheel- och DNV -märkning. Pulversläckarna har även hög effektivitetsklass på samtliga modeller. Du kan känna dig trygg och säker vid användande av vår pulverhandbrandsläckare.

 

För mer info, kontakta oss : info@prebrand.se kontakta oss: info@prebrand.se


Svensk Standard 3656