UTBILDNINGSPAKET

BHC PreBrand.se

Din brandskyddspartner

 

Kombinerad utbildning

 

 

 

 

 

BRAND UTBILDNING OCH HJÄRT- LUNGRÄDDNING

 

TVÅ GRUPPER BYTER AV VARANDRA

UTRYMNINGSSÄKERHET OCH PRAKTISK BRANDSLÄCKNING

 

Genom denna utbildning får alla deltagare en ökad kunskap och förståelse för de risker som finns och som kan leda till brand eller någon form av olycka. Utbildningen ges enligt Svebras riktlinjer 2011:1.

Omfattning

Rädda-Varna-Larma-Släck-Utrym, Hotbilder, Byggnadstekniskt brandskydd, Utrymningsplanerna, Återsamling och närvarokontroll, Förutsättningar på den egna arbetsplatsen.

Utbildning i praktiskt handhavande av brandsläckare och släckning av brand i kläder.

Omfattning

Val av brandsläckare, Handhavande av brandsläckare, Praktisk övning med handbrandsläckare,

Praktisk övning med släckning av brand i kläder på övningsdocka

 

HJÄRT- LUNGRÄDDNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN

 

Hjärt- lungräddning enligt HLR-rådets riktlinjer.

Teoretisk genomgång varvat med praktiska övningar.

Kurs Innehåll L-ABC, Organisera och handla på olycksplatsen, Larma, Medvetandekontroll, Stabilt sidoläge, Hjärt- lungräddning, Hjärtstartare, Luftvägsstopp, Cirkulationssvikt, Blödning, Olycksfall, Sjukdomar, Psykiska reaktioner.

 

kontakta oss: info@prebrand.se